Poradnie dobry czas

Leczenie uzależnień i współuzależnienia dzieci, młodzieży i dorosłych

Nasza Kadra

Tworzymy zespół doświadczonych i doskonale wykształconych profesjonalistów: specjaliści psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, specjaliści ds. przemocy w rodzinie, psychoterapeuci pracujący w różnych nurtach, lekarz. Podchodzimy do naszych pacjentów humanistycznie, wspieramy, szukamy zasobów, motywujemy, rozumiemy. W naszych pacjentach widzimy przede wszystkim CZŁOWIEKA, który liczy na naszą pomoc - samemu jest bardzo trudno. Gwarantujemy pełną dyskrecję (obowiązuje nas tajemnica medyczna).

dr Mariusz Surowiec
Dyrektor Poradni

Doktor nauk społecznych. Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (certyfikat PARPA nr 2140). Socjolog (Uniwersytet Rzeszowski), religioznawca (Uniwersytet Jagielloński) i medioznawca (WSIiZ). Absolwent Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień CARE Brok. Swoje umiejętności doskonalił w  Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Aktualnie słuchacz w 4-letniej szkole psychoterapii systemowej w OSS Kraków.. Założyciel i Dyrektor Poradni Leczenia Uzależnień w Przecławiu. Streetworker. Autor i realizator szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz miękkich kompetencji społecznych. Przeprowadził zakrojone na szeroką skalę badania w zakresie uzależnienia licealistów od mediów społecznościowych oraz poziomu depresji u młodzieży. Autor artykułów naukowych o tematyce psychoterapii. Doświadczenie zawodowe jako terapeuta zdobywał na Oddziale Odwykowym Szpitala Psychiatrycznego w Straszęcinie, w trakcie stażu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Stalowej Woli oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Przecławiu.

Ewelina Surowiec

Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (certyfikat PARPA nr 2086). Pedagog o specjalności opiekuńczo – wychowawczej (Uniwersytet Rzeszowski), oligofrenopedagog (Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu) i nauczyciel języka francuskiego (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu). Absolwentka Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień CARE Brok. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie behawioralno – poznawczym w Katowicach oraz Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopnia. Aktualnie doskonali swoje umiejętności w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behavioralnej w Warszawie. Prowadzi warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Doświadczenie zawodowe jako terapeuta zdobywała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Stalowej Woli oraz w Poradni leczenia Uzależnień w Przecławiu. Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji IPIR i Dyrektor Administracyjny Fundacji.

Wenancjusz Matysek

Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 1332). Pedagog w specjalności Interwencja Kryzysowa. Absolwent Wszechnicy Świętokrzyskiej. Absolwent Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Terapii Rodzin wg Berta Hellingera. Certyfikowany Specjalista ds. przemocy w rodzinie. Specjalista pracy z rodziną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy. Uczestnik szeregu szkoleń i warsztatów,  min. Pomoc i interwencja wobec osób zagrożonych myślami samobójczymi, Motywowanie do zmian – strategie pozwalające wyjść z impasu. Praktyka z osobami stosującymi przemoc domową. Doświadczenie zawodowe jako terapeuta zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie, na Oddziale Odwykowym Szpitala Psychiatrycznego w Straszęcinie oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Przecławiu.

Anna Kępa

Terapeuta uzależnień i współuzależnienia. Absolwentka Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Pedagog o specjalności edukacja integracyjna (KUL), inżynier metalurg (AGH), magister inżynier w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej (AGH), absolwentka studiów podyplomowych (KUL i AGH). Prowadzi warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Doświadczenie zawodowe jako terapeuta zdobywała w Poradni Leczenia Uzależnień w Przecławiu.

Dorota Wójcik

Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwentka Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz etatowy w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu.

Natalia Bogdan

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej. To z Nią macie Państwo pierwszy kontakt w naszej Poradni. Zajmuje się rejestracją wizyt pacjentów, korespondencją, prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej.

Renata Wojna

Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 1353), Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat NL nr 302), pedagog. Absolwent Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt. Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie terapii pedagogicznej i resocjalizacji. Posiada ceryfikat „Mediacje i rozwiązywanie konfliktów rodzinnych oraz z udziałem dzieci”. Główny specjalista w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy. Doświadczenie zawodowe jako terapeuta zdobywała w Ośrodku Uzależnienia i Współuzależnienia w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie, na Oddziale Odwykowym Szpitala w Straszęcinie oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Przecławiu. Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu doskonalenia pracy terapeutycznej.

Marlena Mioduna

Terapeutka uzależnień. Absolwentka Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Uzależnień. Pedagog o specjalności resocjalizacyjnej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera. Certyfikat dogoterapeuty. Szkolenia w zakresie pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu.

Wirginiusz Królewicz

Instruktor Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji (Zaświadczenie KBDSPN nr 900/1/2021). Organizator i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych: szkoleń, warsztatów i obozów dla młodzieży i dorosłych, współprowadzący punkty konsultacyjne ds uzależnień w gminach Powiatu Mieleckiego. Uczestnik i organizator grup wsparcia dla osób uzależnionych. Wieloletni Wiceprezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”.

Anna Sarama

Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (w trakcie certyfikacji). Absolwentka Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Uzależnień. Pedagog o specjalności profilaktyka uzależnień i resocjalizacja. Certyfikat z zakresu rozpoznawania ekspresji mimicznych i stanów emocjonalnych człowieka. Uczestnik szkoleń i warsztatów w tematyce uzależnień substancjalnych i behawioralnych, samouszkadzania, samobójstw, zaburzeń osobowości.

Zawsze jest DOBRY CZAS, żeby zacząć wszystko od nowa

Dla kogo

Jesteśmy jedną z zaledwie kilku poradni w Polsce, która pracuje systemowo. Obejmujemy swoją opieką dorosłych, dzieci i młodzież. Rozumiemy, że kwestia uzależnienia jednego z członków rodziny to choroba i zmartwienie, które dotyczy całej  rodziny. Prowadzimy psychoterapię w kilku formach: indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną. Plan leczenia wspólnie ustalamy w czasie Państwa pierwszych wizyt w Poradni. Swoją ofertę kierujemy do:

 • szkodliwie używających lub uzależnionych od środków psychoaktywnych (alkohol,narkotyki,dopalacze,leki);
 • szkodliwie używających lub uzależnionych behavioralnie (hazard, gry,  media społecznościowe, pornografia, anoreksja, bulimia);
 • “współuzależnionych”, czyli małżonkowie, partnerzy, rodzeństwo lub rodzice osoby uzależnionej;
 • tzw.”DDA”, czyli dorosłych, których rodzic jest lub był uzależniony;
 • osób w sytuacjach kryzysowych spowodowanych uzależnieniem;
 • osób doświadczających zachowań przemocowych ze strony bliskich uzależnionych;
 • par / małżeństw przeżywających w swoich związkach trudności spowodowane uzależnieniem

Kontakt

Nasza Poradnia mieści się przy ul.  Witosa 10 w  Strzyżowie.

Praktycznie w centrum miasta, w pobliżu  dworzec  kolejowy i autobusowy. Jesteśmy na pierwszym piętrze, nad Zakładem Optycznym W. Niebylecki. Wejście z boku budynku. Dysponujemy obszernym parkingiem naprzeciw  marketu Biedronka.

Wizytę mogą Państwo umówić na kilka sposobów:

 • telefonicznie,  w godzinach 8.00 – 16.00, dzwoniąc pod numer +48 664 705 441;
 • pisząc do nas na adres: rejestracja@dobry-czas.com;
 • osobiście w Poradni lub za pośrednictwem bliskiej osoby

Harmonogram pracy Poradni:

Poradnia dla dzieci i młodzieży:

 • poniedziałek 13 – 20
 • czwartek 13 – 20
 • sobota 8 – 14

Poradnia dla dorosłych:

 • poniedziałek 8 – 13
 • wtorek 8 – 20
 • środa 8 – 20
 • czwartek 8 – 13
 • piątek 8- 20

Wnętrza naszej Poradni

Gabinet prywatny

Jeżeli z jakichś powodów nie chcą Państwo skorzystać z usług Poradni,  gdzie Twoje wizyty są finansowane przez NFZ, możesz umówić się na prywatną sesję. Spotkania odbywają się wtedy z dr Mariuszem Surowcem. Koszt  takiej wizyty,  trwającej 50 minut, to 150 zł. Rejestracja pod numerem telefonu +48 883700406.